İsrailin Fələstin cinayətləri dünyada qanunlar deyil, maraqların rəhbər olmasını göstərir

İsrail rejim qüvvələrinin İordan çayının qərb sahilində Cənin şəhərində törətdiyi cinayyətlər dünyanın ədalət, demokratiya deyil, maraqlar çərçivəsindən hadisələrə baxmasına növbəti nümunədir. 1948-ci ildən günümüzə qədər ərazi xəttləri müəyyən olunmasına baxmayaraq Fələstinin daxilinə nüfuz edərək torpaqlarının işğalına qalxan İsrail-sionist minlərcə fələstinlinin öz torpağında, öz evində qətlinə rəvac verib. Son Cənindəki qətillər, İsrailin güya öz ərazisinə, əsgərinə qarşı təhlükə adlı təmizləmə siyasəti həqiqətdə Fələstin ərazisinə daha çox sionizm işğalı maraqlarına gerçəkləşir. Dünyanın gözü önündə istədiyi ölkənin ərazisinə silahlı, hərbi hücumlar gerçəkləşdirməkdə xüsusi bacarıq göstərən İsrailin bu qanlı ciinayətlərinin müdafiəçisi olaraq Amerikanın müttəfiqlik oyunu bu gün günahsız qadın, körpələr də daxil olmaqla saysız Fələstin vətəndaşlarını canından məhrum edib.
Silsilə cinayətlərini davam etdirən sionizmin qəsbkar siyasəti müstəqil, azad ölkələrin ərazisinə hərbi, siyasi, kiber terrorları bu ölkələrin daxili işlərinə müdaxilədir və bu yolverilməzdir. İsrailin bütün beynəlxalq konvesiyalara zidd qəsbkar siyasəti dayandırılmalı, artıq ərazisinin böyük çoxluğu sionizm tərəfindən mənisənilən Fələstinin azad və rahat yaşamaq hüququ təmin olmalıdır. Bunun üçün bütün müsəlman dövlətləri İsrailin dağıdıcı siyasətinə kəskin etiraz etməli və sionizmin dağıdıcı addımlarının qarşısını almalıdır.
Biz Müsəlman Birliyi Hərəkatı olaraq bu gün də İsrailin Fələstin daxilində törədilməkdə olan cinayətlərini kəskin pisləyir və bütün İslam dünyasını bəşəriyyətin qara ləkəsi olan sionizmə öz haqlı mövqelərini göstərməyə çağırırıq.

Müsəlman Birliyi Hərkatı