Bu gün dörd çərşənbədən sonuncusu - Torpaq çərşənbəsi günüdür