Bu gün dörd çərşənbədən ikincisi - Od çərşənbəsi günüdür